Kardio_Home_Logo

Jsme soukromá kardiologická a angiologická ambulance v Praze 6 – Břevnov. Poskytujeme díky
modernímu vybavení a vysoké erudici personálu kompletní spektrum specializované
kardiologické a angiologické ambulantní péče. Zaměřujeme se na neinvazivní kardiologickou
a angiologickou diagnostiku, léčbu a dispenzarizaci pacientů. Na účinnou prevenci a intervenci rizikových faktorů kardiovaskulárních onemocnění.

Výjimečnost našeho pracoviště spočívá v individuálním přístupu k pacientům a komplexně zvládnutému managementu léčby a prevence srdečně cévních chorob. Naší prioritou je poskytovat co nejkvalitnější péči pacientům. Dlouhodobě tohoto cíle nejlépe dosahujeme v pracovním týmu, kde jsme schopni fungovat vysoce efektivně a komplexně. Tím si vytváříme prostor pro zvyšování kvality dlouhodobé péče o pacienty. A současně se snažíme zachovat osobní přístup ke každému pacientovi.

Důležité infomace

MANUÁLNÍ A PŘÍSTROJOVÉ LYMFODRENÁŽE

Pacienti se mohou objednávat k diagnostickému vyšetření lymfedému. V rámci komplexní dekongestivní terapie o Vás budou pečovat zkušení lékaři a specializovaná lymfoterapeutka. Terapie zahrnuje nejmodernější metody ošetření. Věnujeme se léčbě všech chronických otoků - primárnímu i sekundárnímu lymfedému, lipedému a žilním otokům. Léčebný plán se skládá z individuálně navržených terapeutických bloků a sledování v lymfologické poradně. Typ a četnost procedur závisí na stadiu lymfedému.


OBJEDNÁNÍ A RECEPTY

Pro objednání a recepty nás kontaktujte přednostně prostřednictvím formuláře nebo e-mailu.


Za kardiologický tým, MUDr. Hana Lubanda

Ordinační hodiny

Poliklinika Pod Marjánkou 1906/12
169 00 Praha 6
pevná linka: 220 560 786
mobilní telefon: 606 281 530
objednání přes internet: info@kardiologie-brevnov.cz
na mapě